U kunt alleen naar het ziekenhuis met een verwijsbrief van de huisarts. Als u een verwijsbrief van de huisarts hebt, kunt u in Almere terecht bij het Flevoziekenhuis. Neemt u de verwijsbrief mee naar uw afspraak. Als u kunt aantonen dat u de behandeling niet zelf kunt betalen, kan het ziekenhuis de kosten declareren bij het CAK.

De bijdrage die een ziekenhuis kan terugvragen, is afhankelijk van of het ziekenhuis gecontracteerd is door het CAK. Zie voor meer informatie en voor een overzicht van gecontracteerde ziekenhuizen: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden