Ja, u kunt naar de tandarts, maar deze kosten worden niet vergoed. Ongedocumenteerde migranten ouder dan achttien jaar moeten de kosten van de tandarts zelf betalen. Voor kinderen die achttien jaar of jonger zijn worden de kosten van normale tandartszorg wel vergoed door het CAK. Daaronder valt bijvoorbeeld het vullen van gaatjes of het trekken van een tand. De tandarts krijgt in dat geval 80% van de kosten vergoed van het CAK.

Een tandarts in uw buurt vindt u op: https://www.zorgkaartnederland.nl/tandarts/almere

Als u de tandarts nodig hebt maar deze niet kunt betalen, kunt u naar de tandarts van de Kruispost in Amsterdam. Deze zorg wordt twee keer per maand geboden en er wordt veel gebruik van gemaakt. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd als vergoeding voor de materialen.

Zie ook: www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

Op de onderstaande locatie kunt u hulp krijgen