Voor opvang kunnen ongedocumenteerde migranten onder bepaalde voorwaarden alleen naar een aantal particuliere organisaties met beperkte plek. Lees verder op: http://www.stichtinglos.nl/content/opvang-en-onderdak. Het Rode Kruis biedt geen onderdak aan ongedocumenteerde migranten. In Almere organiseert het Leger des Heils de bed-bad-brood-opvang voor ongedocumenteerde migranten. U kunt zich aanmelden via VluchtelingenWerk: http://www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland/locaties-adressen/locatie-almere. Toelating wordt bepaald door de gemeente.