Onderdak

Het recht op eten en onderdak is vastgelegd in Europese en universele verdragen. Als ongedocumenteerde migrant hebt u in principe het recht om in Nederland een woonruimte te huren. Veel ongedocumenteerde migranten kunnen een zelfstandige woonruimte niet betalen. Zij zijn aangewezen op hulp van anderen.

Ongedocumenteerde migranten kunnen in Nederland volgens de wet meestal geen opvang en hulp krijgen van reguliere organisaties. Bij een ‘bed-bad-brood’-locatie van de overheid kunt u sommige gevallen wel terecht. In Almere organiseert het Leger des Heils een bed-bad-brood-opvang. U kunt zich hiervoor aanmelden bij VluchtelingenWerk in Almere. Vervolgens bepaalt de gemeente Almere of u in aanmerking komt voor onderdak in de bed-bad-brood-opvang. In zeldzame gevallen kunt u daarnaast terecht bij een particulieren.

Voor meer informatie

Voor informatie over, en het aanvragen van, opvang in de bed-bad-brood-locatie, neem contact op met VluchtelingenWerk Almere: http://www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland/locaties-adressen/locatie-almere

Opvang in een Gezinsopvanglocatie is mogelijk voor ongedocumenteerde gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Zie https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie, zoek op type locatie ‘gezinslocatie’.

Voor informatie over onderdak en opvang voor ongedocumenteerde migranten met of zonder kinderen, ook in het geval van ziekte of huiselijk geweld, zie de website van Stichting LOS: http://www.stichtinglos.nl/content/opvang-en-onderdak

Ondersteuning van alleenstaande ongedocumenteerde kinderen wordt op grond van de wet geboden door Nidos, een onafhankelijke (gezins)voogdij-instelling.

Een overzicht van particuliere organisaties die opvang bieden aan ongedocumenteerden vindt u op de website van Stichting LOS: http://www.stichtinglos.nl/noodopvang.

U kunt ook een kerk om hulp vragen.