Juridische hulp

Het recht op juridische hulp is in Nederland een basisrecht voor iedereen, ook voor u als ongedocumenteerde migrant. Als u deze hulp niet kunt betalen, kunt u een groot deel van de kosten vergoed krijgen. Dat staat in de Nederlandse Grondwet. Een aantal kleine maatschappelijke organisaties biedt sociaaljuridische hulp en advies voor ongedocumenteerde migranten die niet terecht kunnen bij reguliere instellingen.

Voor meer informatie

Juridische ondersteuning voor asielvragen vindt u bij VluchtelingenWerk: http://www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland/locaties-adressen/locatie-almere

Voor informatie over familierecht, zoals over de geboorte van kinderen, huwelijk, scheiding, overlijden en andere familiezaken, zie http://www.stichtinglos.nl/content/familierecht

Voor informatie over recht op sociale voorzieningen voor ongedocumenteerde migranten, zoals: Bijstand, Bijzondere bijstand, Kinderbijslag en kindgebonden budget, Zorgtoeslag en huurtoeslag, Studiefinanciering, de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorie├źn vreemdelingen en de Regeling verstrekkingen bepaalde categorie├źn vreemdelingen, zie stichting LOS, http://www.stichtinglos.nl/content/sociale-voorzieningen.

Voor gratis juridisch advies over arbeidsrecht, woonrecht, sociaal recht en familierecht kunt u terecht bij het Juridisch Loket: www.juridischloket.nl.