Voor ondersteuning bij het opsporen en herstellen van contact tussen mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt door een oorlog, ramp, migratie of een andere humanitaire reden, zie Opsporing en Contactherstel (Tracing) van het Rode Kruis: http://www.rodekruis.nl/opsporing

Voor informatie over de volgende onderwerpen: Koppelingswet, Strafbaarheid illegaal verblijf, Strafbaarheid hulp bij illegaal verblijf, Identiteitsbewijs, Inschrijven bij de gemeente, Aangifte bij de politie, Bankrekening, Rijbewijs, Juridische bijstand, Strafdetentie, Privacy, zie: http://www.stichtinglos.nl/content/overige-rechten. LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerde migranten.

Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: menslievendheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid, algemeenheid en onpartijdigheid. Door de grondbeginselen kan het Rode Kruis overal ter wereld werken.

Het Rode Kruis geeft geen persoonsgegevens van ongedocumenteerde migranten door, en geeft zonder schriftelijke toestemming uw informatie niet door aan derden. De medewerkers van het Rode Kruis zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht naar de personen die zij helpen. Bij een verzoek om informatie reageert het Rode Kruis in principe direct naar de hulpvragers.