Een dokter heeft met de ‘artseneed’ beloofd om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Als ongedocumenteerde migrant hebt u recht op ‘medisch noodzakelijke zorg’. Dit is bijna alle zorg die in het basispakket zit. Het basispakket is de zorg die normaal gesproken door de zorgverzekeraar kan worden vergoed.