In geval van nood, zoals een ongeluk of levensbedreiging:
Bel 112 voor een ambulance (gratis nummer).
De spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Almere in het Flevoziekenhuis.

Voor dringende problemen die niet levensbedreigend zijn, kunt u de huisarts overdag bellen. Zeg erbij dat het dringend is.

’s Avonds of in het weekend kunt u de Spoedpost Almere  bellen als u urgente zorg nodig hebt. De Spoedpost is open van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur en gedurende het hele weekend.

De kosten hangen af van de zorg die nodig is. Als u niet zelf kunt betalen, kan de Spoedpost de kosten terugvragen bij het Zorginstituut Nederland. Het helpt als een hulporganisatie in een brief duidelijk aangeeft dat u niet kunt betalen. Ook helpt het om erbij te zetten bij welke huisarts u eerder bent geweest.