Ja, de huisarts moet dit weten. Zonder verblijfsrecht kunt u zich niet verzekeren tegen ziektekosten. U krijgt wel medische zorg, maar de manier van betalen is anders.

Artsen en andere zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u aan een arts vertelt is vertrouwelijk. Medische informatie mogen ze zonder uw toestemming niet doorgeven aan de politie of andere personen of organisaties.