In geval van ernstige problemen en (levens)gevaar voor u of mensen in uw omgeving, belt u 112.

Bij levensgevaar komt een ambulance. Het is verstandig om tegen het ambulancepersoneel of in het ziekenhuis te vertellen dat de ernstig zieke persoon ongedocumenteerd is. Ook ambulancepersoneel heeft een geheimhoudingsplicht; zij zullen uw gegevens niet met de autoriteiten delen.

Voor niet spoedeisende zaken kunt u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend terecht bij de Spoedpost.

Bij dreigend gevaar voor een poging tot zelfdoding (zelfmoord) belt u 113.

U kunt dan met een deskundige over het probleem praten. Deze hulplijn is gratis, anoniem en 24 uur per dag beschikbaar. De deskundige kan als het nodig is ook contact leggen naar een zorgverlener. Zie voor meer informatie: https://www.113online.nl 

Zie voor meer informatie: www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen