Psychologische of psychiatrische zorg wordt meestal gegeven door een GGZ-instelling of een AWBZ-instelling. Voor sommige behandelingen, zoals traumabehandeling, zijn er wachtlijsten. Hebt u hulp nodig tijdens de wachttijd, zeg dit dan tegen de huisarts.

Als u de kosten van de zorg niet zelf kunt betalen, kan de hulpverlener (een gedeelte van) de kosten terugvragen van het CAK. Zorg op afspraak, bijvoorbeeld als de dokter u doorverwijst, wordt door het CAK vergoed. De zorginstelling moet daarvoor wel een contract hebben met het CAK.