Het doel van deze sociale kaart

Deze website geeft informatie over de zorg voor ongedocumenteerde migranten in Almere. We leggen de rechten, plichten, financiering en hulpmogelijkheden uit.

Onder ongedocumenteerde migranten verstaan we mensen die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijven. Als ongedocumenteerde migrant hebt u recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit is zorg die volgens een arts medisch noodzakelijk is. Artsen noemen dit ‘verantwoorde en passende zorg’. Hieronder valt bijna alle zorg die binnen het basispakket van verzekerde mensen in Nederland valt.

Deze website is ontwikkeld door het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met Stichting LOS en wordt ondersteund door Zorggroep Almere, Stichting Inspiratie Inc., I-Psy, apotheek de Brug, het Flevoziekenhuis, VluchtelingenWerk Midden-Nederland en het Leger des Heils.

Red Cross

Missie

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

Visie

Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.