Als ongedocumenteerde migrant hebt u het recht om in Nederland woonruimte te huren. Dat kan niet bij woningbouwverenigingen maar wel bij particulieren. Dit brengt voor particulieren bepaalde beperkingen, rechten en plichten met zich mee. Lees verder op: http://www.stichtinglos.nl/content/opvang-en-onderdak

Voor opvang kunnen ongedocumenteerde migranten onder bepaalde voorwaarden alleen naar een aantal particuliere organisaties met beperkte plek. Lees verder op: http://www.stichtinglos.nl/content/opvang-en-onderdak.

Het Rode Kruis biedt geen onderdak aan ongedocumenteerde migranten. In Almere organiseert het Leger des Heils de bed-bad-brood-opvang voor ongedocumenteerde migranten. U kunt zich aanmelden via VluchtelingenWerk: http://www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland/locaties-adressen/locatie-almere

Toelating wordt bepaald door de gemeente.